Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 280734

Gemeente Dordrecht

Dossier - 280734

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 280734
Onderwerp Instemmen met de oplegmemo Dordrecht West op stoom IV, inclusief bijlagen A t/m E, en beschikbaar stellen van een krediet
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2009 09:53:35
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand Agendapunt 5 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de oplegmemo Dordrecht West op stoom IV, inclusief bijlagen A t/m E, en beschikbaar stellen van een krediet Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Dordrecht West op Stoom IV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Dordt West op stoom IV besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Dordrecht West op Stoom IV Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Oplegnotitie Dordrecht West op Stoom IV Beleidsnota
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Sociaal Programma Wielwijk 2010-2012 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Sociaal Programma Crabbehof 2010-2012 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Sociaal Programma Oud Krispijn 2010-2013 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Sociaal Programma Nieuw Krispijn 2010-2012 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Bijlage 5 Fysiek Uitvoeringsprogramma Crabbehof 2010-2015 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Dordrecht West op Stoom IV B&W besluit