Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 271495

Gemeente Dordrecht

Dossier - 271495

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 271495
Onderwerp Adviseren over de aanwijzing van (een groot deel van) de 19de-eeuwse Schil tot beschermd stadsgezicht
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2009 15:00:33
Onderwerp Adviseren over de aanwijzing van (een groot deel van) de 19de-eeuwse Schil tot beschermd stadsgezicht
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.A.E. van Nes, 078 639 6850
Datum B&W Besluit 10-11-2009
Gerelateerde zaak 229646
Agendacommissie 05-01-2010
Raad 12-01-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het aanwijzen van beschermde stadsgezichten is wettelijk weliswaar een ministeriƫle bevoegdheid, maar laat onverlet dat gemeenten een eigen instrumentarium houden om de door hen gewenste ontwikkelingen in de desbetreffende gebieden te blijven sturen. Vanwege de minister, en door tussenkomst van gedeputeerde staten, wordt u gevraagd te adviseren over diens voornemen een groot deel van de 19e-eeuwse Schil in onze stad als beschermd stadsgezicht aan te wijzen. Het college is het hiermee volledig eens en stelt u doormiddel van bijgaand raadsvoorstel c.a. voor een positief advies af te geven. In het raadsvoorstel wordt ook stapsgewijs geschetst hoe de aanwijzingsprocedure vanaf 2004 tot nu toe is verlopen. N.B. De in het raadsvoorstel genoemde indieningstermijn van 6 november betreft geen fatale beslisdatum, maar is een richtdatum. Het college heeft inmiddels gedeputeerde staten tijdig meegedeeld dat uw advies die termijn zal overschrijden, maar wel zo spoedig mogelijk zal worden opgestuurd.
Gepubliceerd 25-11-2009