Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 269671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 269671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 269671
Onderwerp Doorvoeren stelselwijziging afschrijvingsbeleid bij het vastgoedbedrijf en aanpassen van de begroting conform het comptabiliteitsbesluit
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2009 10:31:46
   
Vergadering - Bestuur, Participatie, Dienstverlening - dinsdag 8 december 2009 21:00 - Adviescommissie
Toezegging datum 08-12-2009
Datum gepland 01-02-2010
Datum gereed 31-01-2012
Toezegger J.H. Lagendijk
Toezeggingtekst:
Hij zegt toe de raad in het eerste kwartaal van 2010 te zullen rapporteren over de meerjarenonderhoudsplannen van de gebouwen die het Vastgoedbedrijf beheert, waarbij met name inzicht zal worden geboden in het aspect duurzaamheid.
Stand van zaken:
VGB 23-01-2012: Voor het grootste deel van de complexen welke in beheer zijn bij het Vastgoedbedrijf zijn meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld. Deze zijn er primair op gericht inzicht te geven in de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Hierbij wordt uitgegaan van een terughoudende wijze van onderhoud (onderhoudsniveau 3) conform NEN2767. Op basis van de MJOP’s wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld voor het in dat jaar uit te voeren onderhoud. Bij de vaststelling van het jaarplan wordt bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd en hoe dit zo duurzaam mogelijk kan. Daarnaast voert de gemeente Dordrecht meer duurzame maatregelen uit in haar panden, zoals warmte- en koudeopslag in het Stadhuis, het vervangen van verlichting voor duurzame verlichting in het Stadskantoor. Ook loopt er op dit moment een pilot waarbij er voor een klein aantal gemeentelijke panden onderzoek wordt gedaan naar duurzame maatregelen met een terugverdientijd tot 15 jaar. Agendacommissie 31-01-2012: Afvoeren.