Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 269671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 269671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 269671
Onderwerp Doorvoeren stelselwijziging afschrijvingsbeleid bij het vastgoedbedrijf en aanpassen van de begroting conform het comptabiliteitsbesluit
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2009 10:31:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2009 19:45
Besluit:
Het besluit wordt conform voorstel genomen.
Vergadering - Bestuur, Participatie, Dienstverlening - dinsdag 8 december 2009 21:00 - Adviescommissie
Besluit:
De redenen voor de stelselwijziging worden besproken. Wethouder Lagendijk gaat in op vragen en opmerkingen van de commissieleden met betrekking tot de consequenties en de verschillende aspecten van de stelselwijziging. Hij zegt toe de raad in het eerste kwartaal van 2010 te zullen rapporteren over de meerjarenonderhoudsplannen van de gebouwen die het Vastgoedbedrijf beheert, waarbij met name inzicht zal worden geboden in het aspect duurzaamheid.
Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december 2009.