Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 269671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 269671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 269671
Onderwerp Doorvoeren stelselwijziging afschrijvingsbeleid bij het vastgoedbedrijf en aanpassen van de begroting conform het comptabiliteitsbesluit
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2009 10:31:46
Onderwerp Doorvoeren stelselwijziging afschrijvingsbeleid bij het vastgoedbedrijf en aanpassen van de begroting conform het comptabiliteitsbesluit
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 639 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. de Weichs de Wenne, 6616
Datum B&W Besluit 03-11-2009
Gerelateerde zaak 229918
Datum verzending 25-11-2009
Agendacommissie 24-11-2009
Adviescommissie 08-12-2009
Raad 15-12-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het Vastgoedbedrijf bestaat bijna drie jaar. De eerste drie jaren hebben vooral in het teken gestaan van het op orde brengen van beheer en administratie. Dit is een stevige opgave gebleken, maar er is tevredenheid over het inzicht in de portefeuille. Van alle panden zijn meerjaren onderhouds-plannen opgesteld, huurcontracten zijn geïnventariseerd en verwerkt. Ook zijn inmiddels 56 complexen op de verkooplijst geplaatst. Het Vastgoedbedrijf heeft inmiddels 7 panden verkocht en ongeveer 45 huurovereenkomsten afgesloten. Daarnaast is het Vastgoedbedrijf als eigenaar betrokken bij de start van de meeste realisatietrajecten. Eén van de doelstellingen bij de oprichting van het Vastgoedbedrijf was een transparante kosten en opbrengsten structuur. Alvorens de volgende stap te zetten zoals boven weergegeven en een grondige evaluatie te kunnen doen dient een laatste stap gezet te worden in het proces van het op orde brengen van beheer en administratie. Het betreft voornamelijk het op orde brengen van een aantal financiële zaken. In dit voorstel wordt een tweetal onderwerpen ter besluitvorming aangeboden om de genoemde transparante kosten en opbrengsten structuur te realiseren. Het betreft: 1. stelselwijziging afschrijvingsmethodiek binnen de kaders nota waarderen en afschrijven; 2. instelling van een voorziening onderhoud voor achterstallig en groot onderhoud, 3. Boekwaarde Energiehuis splitsen.
Gepubliceerd 23-11-2009