Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 266287

Gemeente Dordrecht

Dossier - 266287

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 266287
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het doortrekken Copernicusweg
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2009 15:58:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 5 januari 2010 14:00
Besluit:
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
Vergadering - Ondernemerschap en Bereikbaarheid - dinsdag 15 december 2009 22:15 - Adviescommissie
Besluit:
In de vergadering maken mevrouw Valk, woonachtig aan de Zuidendijk, en de heer Schaap, woonachtig aan de Minnaertweg, gebruik van het spreekrecht. De insprekers vragen aandacht voor de toenemende verkeersdrukte op het betreffende stukje Zuidendijk. Zij zijn bezorgd over de gebreken die hun panden gaan vertonen door het toenemende bouwverkeer en over de fietsveiligheid voor met name scholieren. Zij spreken hun teleurstelling uit dat na de sloop van het pand Zuidendijk 268 nog steeds niet is begonnen met de aanleg van de weg. De heer Schaap pleit voor het serieus nemen van omwonenden. Geef hen de mogelijkheid mee te denken en reageer op suggesties die omwonenden aandragen. Nadat de insprekers een aantal vragen van de commissieleden hebben beantwoord, start de inhoudelijke bespreking van de raadsinformatiebrief. De vertegenwoordigde fracties maken opmerkingen over het tijdspad dat gemoeid is met het doortrekken van de weg, over mogelijkheden tot versnelling, over de wenselijkheid om met een oplossing voor de fietsveiligheid te komen, over het belang van grondig onderzoek, over monitoring van schade aan panden en over de mogelijkheid om een gewichtsbeperking voor vrachtverkeer in te voeren. Nadat de wethouder naar tevredenheid van de commissie heeft gereageerd op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen, concludeert de voorzitter dat de raadsinformatiebrief ter kennisneming kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 januari 2010.
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 november 2009 19:45
Besluit:
De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.