Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 266048

Gemeente Dordrecht

Dossier - 266048

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 266048
Onderwerp Raadsinformatiebrief Eindverantwoording MJP "Dordrecht werkt door!"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2009 08:59:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief Eindverantwoording MJP "Dordrecht werkt door!"
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 80 - Meerjarenbeleidsplan 2006-2010
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.A. van der Maat - 6150
Datum B&W Besluit 03-11-2009
Gerelateerde zaak 231009
Datum verzending 11-11-2009
Agendacommissie 03-11-2009
Adviescommissie n.v.t.
Raad 01-12-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Wij hebben toegezegd nog gedurende deze raadsperiode u de gelegenheid te geven met ons in debat te gaan over de realisatie van de MJP-ambities. Om tot een goed debat te komen hebben wij voor u de eindverantwoording "Dordrecht werkt door!" geschreven. Zoals afgesproken bieden wij u deze eindverantwoording gelijktijdig met de 9 maands marap aan. In de eindverantwoording geven we een terugblik van vier jaar "Dordrecht werkt door!" We geven een veelzijdig beeld. Het Hostel, de ondertunneling van de Laan der Verenigde Naties, "de lijst van 10 miljoen", Calvljn & Wij, Dit Is slechts een greep uit de onderwerpen die we behandelen in de eindverantwoording. Naast de inhoudelijke verantwoording hebben we ook een evaluatie van het instrument MJP opgenomen,
Gepubliceerd 06-11-2009