Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 264827

Gemeente Dordrecht

Dossier - 264827

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 264827
Onderwerp Vaststellen van de fractievergoeding 2008
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2009 10:01:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 13. Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen fractievergoeding 2008 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Rapport Deloitte Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Vaststelling fractievergoeding 2008 RV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype vaststellen fractievergoeding 2008 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Vaststelling fractievergoeding 2008 OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verantwoording PvdA Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verantwoording VVD Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verantwoording BVD Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verantwoording CDA Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verantwoordting GroenLinks Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verantwoording CUSGP Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verantwoording ECODORDT Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verantwoording VSP Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat