Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 264827

Gemeente Dordrecht

Dossier - 264827

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 264827
Onderwerp Vaststellen van de fractievergoeding 2008
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2009 10:01:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2009 14:00
Besluit:
De raad stelt de bedragen, zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening fractievergoeding 2004 over het kalenderjaar 2008, vast.