Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 264827

Gemeente Dordrecht

Dossier - 264827

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 264827
Onderwerp Vaststellen van de fractievergoeding 2008
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2009 10:01:55
Onderwerp Vaststellen van de fractievergoeding 2008
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar K.A. de Graaf - van Zanten
Datum verzending 29-10-2009
Agendacommissie 03-11-2009
Adviescommissie NVT
Raad 10-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Jaarlijks ontvangen de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen bij wijze van voorschot een vergoeding voor fractieondersteuning. Na het afleggen van rekening en verantwoording door de fracties en controle door de accountant stelt de raad de vergoedingen over het voorafgaande kalenderjaar definitief vast. In 2008 is aan voorschotten in totaal een bedrag van € 134.060,-- uitgekeerd aan de fracties. Na ontvangst van alle verantwoordingen en onderliggende gegevens heeft de accountant op 29 september 2009 zijn rapport van bevindingen aangeboden. Dit rapport, dat voor zichzelf spreekt, treft u als bijlage aan.

 

Bij de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie/SGP en VSP zijn de toegestane reserves hoger dan de vergoeding, zodat deze fracties het verschil moeten terugstorten.

 

Gepubliceerd 04-11-2009