Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2646627

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2646627

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2646627
Onderwerp Geen wensen of bedenkingen kenbaar maken mbt Regionaal Toepassingskader VRZHZ Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 04-12-2020 09:20:32
Onderwerp Geen wensen of bedenkingen kenbaar maken mbt Regionaal Toepassingskader VRZHZ Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 7702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Remco Schellevis
Datum B&W Besluit 01-12-2020
Agendacommissie 8-12-2020
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gelet op de duur van de crisis, de onwenselijkheid om voor langere tijd het instrument noodverordening in te zetten en om een meer democratische borging van de ingrijpende maatregelen te realiseren, is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) opgesteld. De Twm wordt als een nieuwe hoofdstuk verwerkt in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Twm treedt in werking op 1 december 2020 en vervangt dan de regionale noodverordening. Ook de verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling tussen burgemeester en voorzitter veiligheidsregio wordt gewijzigd, waardoor er in feite geen sprake meer is van een GRIP 4 situatie. De Twm heeft een geldigheidsduur van drie maanden, en kan steeds voor een periode van drie maanden verlengd worden. De inwerkintreding van de Twm betekent een verandering in verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en daarmee de organisatie en werking van de crisisorganisatie, midden in de coronacrisis. De crisisaanpak binnen de veiligheidsregio in de achterliggende acht maanden kenmerkt zich door een zorgvuldige afstemming, een betrouwbare facilitering, eenduidigheid ten aanzien van de uitleg en inzet van de noodzakelijke maatregelen en daardoor duidelijkheid in bestuurlijk crisisoptreden. Het is de opgave om deze ervaringen in te zetten bij de uitvoering van de Twm binnen de veiligheidsregio. In het regionaal toepassingskader Twm Covid-19 wordt het voorstel gedaan hoe dit plaatsvindt binnen de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Gepubliceerd 04-12-2020