Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2646626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2646626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2646626
Onderwerp Aankopen panden Savornin Lohmanweg 100 en 110
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 04-12-2020 14:08:51
Onderwerp Aankopen panden Savornin Lohmanweg 100 en 110
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 7702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Jeroen Bos
Datum B&W Besluit 01-12-2020
Agendacommissie 8-12-2020
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Doelstelling is het aankopen van de panden Savorin Lohmanweg 100 en 110 waarmee, ook op de langere termijn, invulling kan worden gegeven aan het concept voor 'huiskamer van de wijk' in Crabbehof zoals beschreven in dit voorstel.

Gepubliceerd 04-12-2020