Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2646034

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2646034

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2646034
Onderwerp Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en Parkeerverordening Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2020 21:25:21
Onderwerp Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en Parkeerverordening Dordrecht
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Regilio Emanuel
Datum B&W Besluit 24-11-2020
Adviescommissie 8/12
Raad 15/12
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het doel van beslispunten 1, 2 en 3 is om de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, Parkeerverordening Dordrecht en de kostenonderbouwing vast te stellen. Tevens wordt met dit voorstel invulling gegeven aan een meer sturend parkeerbeleid. Dit is in het coalitieakkoord en de Koersnota opgenomen.

Gepubliceerd 03-12-2020