Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 264577

Gemeente Dordrecht

Dossier - 264577

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 264577
Onderwerp Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren"
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2009 10:19:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

De raad neemt het Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren" voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 28 september 2010 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 26 oktober 2010.

Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 24 augustus 2010 00:00
Besluit:

Het rapport is in andere gemeenten al besproken en in die hoedanigheid heeft het geen zin om het rapport samen met de andere auditcommissie te behandelen.


Op advies van de commissie wordt het rapport ter kennisgeving doorgeleid naar de raad

Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 15 december 2009 18:00
Besluit:
Met betrekking tot het rapport 'Sturen met de buren' wordt er op verzoek van de commissie een aparte bijeenkomst georganiseerd met de auditcommissies van Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De griffie zal hiertoe initiatief nemen.
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 november 2009 19:45
Besluit:
De raad besluit het rapport te agenderen voor de vergadering van de auditcommissie van 15 december 2009.