Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2644577

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2644577

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2644577
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang beleidswens Verbinding Onderwijs-Arbeidsmarkt uit Kadernota 2020
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 27-11-2020 11:21:25
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang beleidswens Verbinding Onderwijs-Arbeidsmarkt uit Kadernota 2020
Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt BMM de Jong
Aanspreekpunt e-mail bmm.de.jong@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Mart de Koning / Marijke Reedijk-Waterdrinker
Datum B&W Besluit 24-11-2020
Agendacommissie 8-12-2020
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 27-11-2020