Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2642495

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2642495

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2642495
Onderwerp Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve project Dordtse Mijl
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2020 18:47:26
Onderwerp Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve project Dordtse Mijl
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Denise Londt
Datum B&W Besluit 17-11-2020
Agendacommissie 24/11
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het project Dordtse Mijl is een grootschalige kwaliteitsslag van de openbare ruimte in samenhang met verplaatsing van het tankstation. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar een aantrekkelijk stadsdeel en een Dordrecht waardig stadsentree. De werkzaamheden voor de Dordtse Mijl zijn een cruciale investering in de externe veiligheid en infrastructuur om de verdere (woningbouw)ontwikkeling van de omgeving Maasterras en Spuiboulevard mogelijk te maken en tegelijk de binnenstad bereikbaar te houden. Eind 2019 is besloten dat kon worden gestart met de uitvoering van de eerste fase van project Dordtse Mijl, waarbij op een later moment een besluit genomen zou worden over de financiƫle dekking van de tweede fase. Bij de Kadernota 2021 is hiervoor reeds een deelreserve gevormd voor de aanvullende middelen waarbij toegezegd is dat op een later moment een voorstel voor uitvoeringskrediet gedaan zou worden vergezeld van een businesscase. Middels deze businesscase wordt nog beter inzichtelijk gemaakt hoe de ontwikkeling van dit project fungeert als vliegwiel voor de woningbouwambities en bijdraagt aan de doelstellingen en prioriteiten van de Agenda Dordrecht 2030.

Gepubliceerd 18-11-2020