Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2640890

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2640890

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2640890
Onderwerp Raadsinformatiebrief mbt Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2020 14:24:47
Onderwerp Raadsinformatiebrief mbt Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2019
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 7702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JDH Verschoor
Datum B&W Besluit 10-11-2020
Agendacommissie 24-11-2020
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In mei 2020 is het rapport van de gemeentearchivaris over de toestand van de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht ontvangen. In dit jaarverslag wordt de kwaliteit van de informatiehuishouding getoetst aan de hand van 10 indicatoren. Wij herkennen de conclusies en aanbevelingen uit het verslag. Wij hebben in de afgelopen periode goede stappen gezet om het informatie- en archiefbeheer voor de gemeente Dordrecht op orde te brengen. De implementatie van KZA, het bewerken, digitaliseren en overbrengen van het tekeningenarchief naar het Regionaal Archief Dordrecht en het schonen en bewerken van het dynamisch bouwarchief zijn hier voorbeelden van. Wij zullen, naast onze aandacht voor de verdere implementatie van KZA, focus leggen op het complementeren van het te bewaren archiefmateriaal in analoge vorm. Bovendien nemen wij dit jaar een aantal specifieke maatregelen.

Gepubliceerd 13-11-2020