Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2640138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2640138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2640138
Onderwerp Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2020 11:14:06
Onderwerp Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 7704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Pieter Fokkens
Datum B&W Besluit 10-11-2020
Termijn agenda 24-11-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De raad wordt voorgesteld het grondstoffenbeleidsplan vast stellen, waarin de uitgangspunten en de inhoudelijke en procesmatige kaders zijn vastgelegd voor het grondstoffenbeleid

Gepubliceerd 13-11-2020