Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2640138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2640138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2640138
Onderwerp Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2020 11:14:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2530479 - Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype I Nieuw grondstoffenplan definitief.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype II Wijzigingsbesluit Verordening afvalstoffenheffing 2021 eerste wijziging Grofvuil gratis Bijlage
Icoon voor documenttype III Wijzigingsbesluit Verordening afvalstoffenheffing 2021 eerste wijziging Rest 2wekelijks Bijlage
Icoon voor documenttype IV Wijzigingsbesluit Verordening afvalstoffenheffing 2021 eerste wijziging Rest 2wekelijks Grofvuil gratis Bijlage
Icoon voor documenttype V Verordening reinigingsrecht 2021 eerste wijziging Rest 2wekelijks Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2530479 - Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 B&W besluit
Icoon voor documenttype ONGETEKEND BWbesluit.pdf B&W besluit
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen expertisesessie Grondstoffenplan 16-9-20 Algemeen
Icoon voor documenttype Artikel Nederlands Dagblad 26 september 2020 over nascheiding Algemeen
Icoon voor documenttype Nagezonden vragen SP over Grondstoffenbeleidsplan Algemeen
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen fractie BVD over grondstoffenbeleidsplan Algemeen
Icoon voor documenttype Meerjarenbegroting exploitatie afval Algemeen
Icoon voor documenttype A5 Amendement Diftar en een schone stad gaan niet samen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A6 Amendement Grondstoffenbeleidsplan- geen achterstelling van mensen zonder Auto.pdf Amendement
Icoon voor documenttype 12.1 Besluit Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 Raadsbesluit