Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2640138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2640138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2640138
Onderwerp Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2020 11:14:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2020 14:00
Status Verworpen
Titel A5 Amendement Diftar en een schone stad gaan niet samen
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Voor de tekst wordt u verwezen naar de bijlage
A5 Amendement Diftar en een schone stad gaan niet samen.pdf
Status Verworpen
Titel A6 Amendement grondstoffenbeleidsplan - geen achterstelling van mensen zonder auto
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Voor de tekst wordt u verwezen naar de bijlage.
A6 Amendement Grondstoffenbeleidsplan- geen achterstelling van mensen zonder Auto.pdf