Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2640016

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2640016

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2640016
Onderwerp Instemmen met Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:39:34
Onderwerp Instemmen met Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Eveline Goutziers-Leidekker
Datum B&W Besluit 10-11-2020
Adviescommissie 17-11-2020
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

Uw raad heeft op 29 oktober 2019 unaniem een motie aangenomen aangaande de samenwerking in de Drechtsteden. Op 10 maart 2020 heeft u het college op gedragen om het gesprek met de overige Drechtstedengemeenten door middel van de collegeconferenties voort te zetten en met een zo breed mogelijk gedragen voorstel voor een toekomstbestendige regionale samenwerking bij de gemeenteraad terug te komen. U gaf daarbij een bandbreedte mee aan het college inzake de meest gewenste sturingsopties. Het voorliggende principebesluit valt binnen de door uw raad geformuleerde bandbreedte en heeft een breed draagvlak, want op 27 oktober jl. hebben de colleges van de Drechtstedengemeenten tijdens de conferentie unaniem ingestemd met dit eenduidig geformuleerde besluit als voorkeursvariant voor toekomstige samenwerking.

Gepubliceerd 12-11-2020