Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2639534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2639534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2639534
Onderwerp Planning Jongerenraad Dordrecht 2020-2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de Jongerenraad uit te nodigen om in te spreken op deze onderwerpen in de adviescommissie die dit onderwerp behandelt en op verzoek van de SP zal bij het college worden geïnformeerd of de Jongerenraad al bij de voorbereiding van hun onderwerpen betrokken kan worden. De griffie wordt gevraagd dit bij het college na te gaan en de uitkomst terug te melden aan de commissie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de planning. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt deze planning voor kennisgeving aan.