Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 263782

Gemeente Dordrecht

Dossier - 263782

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 263782
Onderwerp Vaststellen van het projectplan Zuidpolder
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2009 16:11:13
Voorloop Dossier 174654 (Raadsinformatiebrief over projectplan Zuidpolder)
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 3 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen projectplan Zuidpolder Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen projectplan Zuidpolder Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Zuidpolder besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Vaststellen Projectplan Zuidpolder Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Projectplan Zuidpolder 20092910 def.pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype Vaststellen Projectplan Zuidpolder B&W besluit