Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2637550

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2637550

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2637550
Onderwerp Gesprek Handhaving 2020-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2020 09:37:19
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De afdeling Handhaving geeft een toelichting op de ontwikkelingen in 2020 en de vooruitzichten voor komend jaar; vragen vanuit de commissie worden beantwoord. Ook geeft de commissie suggesties en aandachtspunten mee voor Handhaving. Een specifieke vraag over klachten over (handhaving) van paardenuitwerpselen op wandel- en fietspaden zal de wethouder nader uitzoeken.
De commissie zou graag binnenkort spreken over de nieuwe aanbesteding van handhaving. Zij verwacht hierover binnenkort een stuk te ontvangen van het college.