Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2636809

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2636809

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2636809
Onderwerp Raadsinformatiebrief Voortgang amendement Behoud varend erfgoed Binnen Kalkhaven
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 december 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van de beantwoording van artikel 40-vragen die GroenLinks nog gaat stellen.