Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2636803

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2636803

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2636803
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (3 november 2020)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt is vervallen (zie rondvraag voor vraag n.a.v. deze brief).

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De VVD fractie heeft aangegeven een bespreekwens te hebben op dit onderwerp, met betrekking tot het tegemoetkomen aan sportverenigingen die wegens corona in financieel zwaar weer zitten, door een soort overbruggingssubsidie. De commissie wisselt van gedachten, zoals wat er wordt verstaan onder financiële acute nood en in hoeverre dit ook betrekking heeft op andere sectoren. Wethouder Stam geeft aan dat de signalen van extra druk op sportverenigingen inderdaad herkend wordt en geeft. 
De commissie adviseert de raad de RIB voor kennisgeving aan te nemen. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.