Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2636385

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2636385

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2636385
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie 200714/M10 - regie op bezuinigingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:39:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie 200714/M10 - regie op bezuinigingen
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 186 - Planning en Control cyclus 2021
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 7702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Adviescommissie 17-11-2020
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De motie verzoekt om voorafgaande aan de behandeling van de Begroting 2021 (gepland d.d. 10 november 2020) een procesvoorstel neer te leggen aangaande de motie M10 Regie op bezuinigingen. Naast de in de motie genoemde aspecten is reeds eerder aan de gemeenteraad toegezegd om een meer gespecificeerd inzicht te geven in de begroting. Dit is vorm gegeven door de bijgevoegde overzichten per programma (zie bijlage 2-11), waarin de budgetten per programma nader zijn gespecificeerd/toegelicht. Zoals ook in de leeswijzer is benoemd is de uitwerking bedoeld om meer inzicht te geven in de begroting. Er is slechts kort stil gestaan bij de vraag of alle labels (op elke euro) ook exact juist zijn. Hiermee zijn veel ambtelijke controles (en daarmee kostbare tijd bespaard), maar ontstaat wel het gevraagde inzicht.

Gepubliceerd 12-11-2020