Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2636382 - Raadsinformatiebrief over gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2636382 - Raadsinformatiebrief over gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2636382
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2020 10:33:23
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 184 - Economie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L. van Genderen
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Agendacommissie 17/11
Raad 15/12
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Regionale bestuurlijke werkgroep Bereikbaarheid is voornemens om de Gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden, na vaststelling door de zeven individuele colleges, verder uit te werken. Met deze brief wordt u geïnformeerd over deze gebiedsagenda.

Gepubliceerd 18-11-2020