Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634754
Onderwerp Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo'
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:34:31
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2593012 Nee Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo D Coenen programma 08-07-2020
2510739 Nee Vaststellen Meerjarenbeleidsplan Wmo Gemeente Dordrecht 2020-2023 D Coenen programma 19-12-2019
2346922 Nee Vaststellen Investeringsplan Sociaal Domein D Coenen programma 18-02-2019
2296204 Nee Vaststellen Lokaal plan Jeugd 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ D Coenen programma 16-11-2018