Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634754
Onderwerp Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo'
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:34:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype ONGETEKENDE RV Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype PvA Overgang Jeugdwet-Wmo OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Eindrapportage - Evaluatie 18- naar 18+.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2525301 B&W besluit
Icoon voor documenttype 17.1 Besluit Plan van Aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo Raadsbesluit