Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634754
Onderwerp Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo'
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:34:31
Onderwerp Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo'
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt BMM de Jong
Aanspreekpunt e-mail bmm.de.jong@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. van Oostrom-Van der Meijden
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Agendacommissie 17-11-2020
Adviescommissie 24-11-2020
Raad 15-12-2020
Toelichting

Met de uitvoering van het plan van aanpak wordt het volgende (maatschappelijke) doel nagestreefd: "Een jongere (en zijn/haar sociaal netwerk) ervaart weinig tot geen hinder van de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo wanneer hij/zij 18 jaar wordt." Ofwel: minder jongeren die na hun 18e jaar 'uitvallen' uit zorg.

Gepubliceerd 12-11-2020