Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634751

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634751

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634751
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Agendacommissie 17/11
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de Welstandsnota staan kaders voor de ruimtelijke kwaliteit van Dordrecht. Deze Welstandsnota Dordrecht is vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet geactualiseerd en geldt totdat een nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid is verankerd in het Omgevingsplan. In het kader van het nog te maken Omgevingsplan zal een discussie moeten worden gevoerd over wat de gemeente Dordrecht in de toekomst wil met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Dit hoeft vanwege de actualisering niet op stel en sprong.

Gepubliceerd 12-11-2020