Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634751

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634751

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634751
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2591227 Nee Jaarverslag Welstands- en Monumentencommissie 2018-2019 M den Boer programma 08-10-2020
2156796 Nee Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied M den Boer programma 17-05-2018
2081745 Nee Raadsinformatiebrief inzake motie 'Pietluttigheden' en Beeldkwaliteitsplan Zeehaven M den Boer programma 11-01-2018
1531906 Nee Vaststellen van de Welstandsnota Dordrecht H.M. Hoogstad programma 16-09-2015