Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634751

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634751

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634751
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Welstandnota Bijlage
Icoon voor documenttype Overzicht aanpassingen Welstandsnota Dordrecht 2020.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Eerste reactie college op politieke vragen Welstandsnota Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2525298 B&W besluit