Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634751

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634751

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634751
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van GewoonDordt, VVD, CU-SGP en PvdA besluit de commissie dit voorstel ter bespreking te agenderen met de volgende politieke vragen/focus:  • Geeft deze aangepaste nota genoeg richting om te kunnen gebruiken in de toekomstige discussie over de Omgevingsvisie? (GewoonDordt)

  • Is de welstandscommissie in haar huidige opzet het juiste instrument in de toekomstige structuur of moeten wij verkennen wat daarin zou kunnen of moeten veranderen? (GewoonDordt)

  • Aandacht voor groene gevels en geluidsabsorberende materialen en hoe de Welstandscommissie daarnaar kijkt. (CU-SGP)

  • Wat is nut en noodzaak nog van de welstandscommissie? (PvdA) 

  • Schieten de welstandseisen op onderdelen niet te ver door met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de stad? (VVD)