Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634748

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634748

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634748
Onderwerp Instemmen met Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2020 13:34:50
Onderwerp Instemmen met Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Schellevis, tel.no. 4200
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Raad 10-11-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG, het principebesluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao). Het besluit tot deelname aan de WVSV dient te worden genomen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, maar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken (artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen). Op 7 oktober heeft de Veiligheidsregio per brief de gemeenteraad van Dordrecht deze gelegenheid geboden (bijlage). Daarin treft u ook een nadere toelichting ten aanzien van het oprichten van de werkgeversvereniging. Met het voorstel maken wij kenbaar aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van deelname aan de werkgeversvereniging.

Gepubliceerd 05-11-2020