Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634565

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634565

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634565
Onderwerp Uitwerken Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:39:34
Onderwerp Uitwerken Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 7702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AJ Bette, tel. 4169
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Adviescommissie 17-11-2020
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Eneco-aandelen van Dordrecht zijn eind maart 2020 verkocht. Dordrecht heeft € 368 miljoen ontvangen voor haar aandelen. De raad heeft bij de Kadernota € 125 miljoen gestort in de reserve dividend compensatie (waarvan reeds € 22,7 miljoen is aangewend voor rentebesparing en FLO-voorziening) en voor € 243 miljoen gestort in de reserve Agenda Dordt 2030. Met als doel om na compensatie van de wegvallende jaarlijkse dividend inkomsten, te investeren om de stad te laten groeien en sociaal-economisch in balans te brengen en te versterken, alsmede de neerwaartse druk op een structureel begrotingsevenwicht te keren. In dit raadsvoorstel schetst het college de hoofdlijnen van een pakket aan investeringen met de reserve Agenda 2030, waarbij ook een gedeelte van de reserve dividend compensatie ingezet kan worden en kan worden overgegaan tot fondsvorming. Een samenhangend pakket aan investeringen in de welvaart en het welzijn van de Dordrecht en de inwoners dat is gemaakt op grond van de ambities van Dordrecht op de drie opgaven die essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling van de stad. Het college biedt met dit voorstel de raad de mogelijkheid om een integraal oordeel te geven over de richting van het pakket aan investeringen. Op die richting zullen vervolgens business cases worden uitgewerkt die specifieker inzicht geven in de investeringen en de bijbehorende verwacht financiële en maatschappelijke effecten. Wij verwachten op basis van deze business cases een investeringspakket in het voorjaar 2021 aan de raad ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Daarnaast treft u twee concept business cases aan op deelreserves ten behoeve van specifieke investeringen die de raad bij de kadernota al heeft vastgesteld. Deze concepten geven een beeld van de beoogde wijze van aanpak op basis waarvan de raad nu eventuele aandachtspunten mee kan geven voor de format van de komende business cases.

Gepubliceerd 12-11-2020