Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634565

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634565

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634565
Onderwerp Uitwerken Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:39:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Uitwerken Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitwerken Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030 (1) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030 OB Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype AgendaDordrecht2030 (B1-B2).pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Memo Gevoeligheidsanalyse Dordtse Mijl.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Maatschappelijke impactanalyse Dordtse Mijl - 9 oktober 2020.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2525137 B&W besluit
Icoon voor documenttype 13.1 Besluit Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A7 Amendement Laat woningzoekenden en huurders ook profiteren van de Eneco-middelen.pdf Amendement