Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634565

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634565

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634565
Onderwerp Uitwerken Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:39:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2020 14:00
Status Verworpen
Titel A7 Amendement laat woningzoekenden en huurders ook profiteren van de Eneco-middelen
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Voor de tekst van het amendement wordt u verwezen naar de bijlage.
A7 Amendement Laat woningzoekenden en huurders ook profiteren van de Eneco-middelen.pdf