Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2632982

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2632982

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2632982
Onderwerp Antwoordbrief op technische vragen van fractie BVD inzake geluidscherm bij Willemsdorp
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 14:20:04
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemtĀ deze antwoordbrief voor kennisgeving aan.