Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2629440

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2629440

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2629440
Onderwerp Indienen zienswijze Dordrecht op AB-besluit Governanceonderzoek AEF
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 15-10-2020 16:57:52
Onderwerp Indienen zienswijze Dordrecht op AB-besluit Governanceonderzoek AEF
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt BMM de Jong
Aanspreekpunt e-mail bmm.de.jong@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B.M.M. de Jong
Datum B&W Besluit 15-10-2020
Adviescommissie 27-10-2020
Raad 10-11-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd neemt een voorgenomen besluit om akkoord te gaan met twee beslispunten (4 en 5) die voortkomen uit het Governanceonderzoek SOJ uitgevoerd door AEF. Enerzijds gaat dit om het versterken van de verbinding van de SOJ en het integraal onderdeel maken van de SOJ van de DG&J. Anderzijds is dit het maken van nieuwe contractafspraken met SJT. Alvorens over deze punten een definitief besluit te nemen, worden de gemeenteraden van de tien deelnemende gemeenten in staat gesteld om een zienswijze te geven.

Gepubliceerd 15-10-2020