Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2628173

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2628173

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2628173
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:39:34
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

 Agendapunt 4 kan vervallen, er is geen behoefte om dit punt te bespreken. De commissie stelt de agenda vast.