Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2626685

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2626685

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626685
Onderwerp Vaststellen begroting 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 14:29:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen begroting 2021 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Vaststellen begroting 2021 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Begroting 2021 OB Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2517643 B&W besluit
Icoon voor documenttype Beantwoording technische vragen begroting 2021 Algemeen
Icoon voor documenttype ONGETEKENDE RIB Regie op bezuinigingen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 - 200714M10 Regie op bezuinigingen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 - Leeswijzer Detailinformatie per programma Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 - Samenwerkend Verbindend Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 - Leefbaar Veilig Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 5 - Groen Ruimtelijk Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6 - Sociaal Zorgzaam Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 7 - Lerend Ondernemend Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 8 - Gezond Levendig Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 9 - Duurzaam Innovatief Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 10 - Bouwend Bereikbaar Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 11 - Financien van Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Memo motie M10 Regie op bezuinigingen Bijlage
Icoon voor documenttype ONGETEKENDE RV aanpassing precariobelasting en leges tijdelijke terrasvergunning 2020 en 2021 Bijlage
Icoon voor documenttype Stemmingsuitslagen amendementen en moties - Begrotingsraad 10 en 11 november 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Geamendeerde Besluit Vaststellen Begroting 2021 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M14 Motie Gemeentelijk campagne Koop lokaal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M17 Motie Sneller meer huurwoningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M18 Motie Kleiner maar fijner.pdf Motie
Icoon voor documenttype M27 Motie RTV Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M27A Motie RTV Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M28 Motie Gewoon een burgerbegroting.pdf Motie
Icoon voor documenttype M29 Motie Gewoon maatwerk in parkeervergunningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M22 Motie SMART begroten.pdf Motie
Icoon voor documenttype M24 Motie Winterterrassen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M25 Motie Kredietaanvragen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M26 Motie ESCO.pdf Motie
Icoon voor documenttype A1 Amendement Eerst cultuur dan herdenken.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming Motie M3A 30 in zijn drie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M4 Van een kale wand naar een groene wand.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M6 Gezond groen en duurzaam groeien.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M7A Beetje warmte voor onze horeca-ondernemers spaarzame terrasheaters.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M9 Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen 2021.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M15 Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M16 Kleinschalige woonvormen voor senioren.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M17 Sneller meer huurwoningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M18 Kleiner maar fijner.pdf Motie
Icoon voor documenttype stemming Amendement A5A Circulaire bedrijvigheid.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M3A Motie 30 in z'n drie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M7A Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers - spaarzame terrasheaters!.pdf Motie
Icoon voor documenttype M8 Motie Niet lijdzaam toezien - bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail.pdf Motie
Icoon voor documenttype M12 Motie Veilig naar de overkant.pdf Motie
Icoon voor documenttype A2 Amendement Biodiversiteit.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A3 Amendement Gezond Groen Groeien.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A5 Amendement Circulaire bedrijvigheid.pdf Amendement
Icoon voor documenttype stemming Amendement A6 Circulair inkopen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming Motie M2 Help de leerling aan een stageplaats.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M13A Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M19 Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M22 SMART begroten.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M27A RTV Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming voorstel 11 Vaststellen begroting 2021 Algemeen
Icoon voor documenttype M18 Motie Kleiner maar fijner.pdf Motie
Icoon voor documenttype M5 Motie Waar blijven de bomen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M10 Motie Tijdelijk gratis telefoonabonnement voor Dordtenaren met financiele problemen.pdf Motie
Icoon voor documenttype A5A Amendement Circulaire bedrijvigheid.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M11 Motie Inkorten proces van vergunningverlening inzake woningbouw.pdf Motie
Icoon voor documenttype M6 Motie Gezond, groen en duurzaam groeien.pdf Motie
Icoon voor documenttype M9 Motie Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021.pdf Motie
Icoon voor documenttype M13A Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype A4 Amendement Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M12 Motie Veilig naar de overkant.pdf Motie
Icoon voor documenttype M12A Motie Veilig naar de overkant.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3 Motie 30 in z'n drie.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M3 Motie 30 in z'n drie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3A Motie 30 in z'n drie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M8 Niet lijdzaam toezien-Bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M12A Haalbaarheid en financiele consequenties langere oversteektijden.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M20A Thuis in een Zorgbuurthuis-verzorgingshuis 2punt0.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M21 Parken geen bouwlocatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M23 Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M26 ESCO.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M28 Gewoon -burgerbegroting-.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M29 Gewoon maatwerk in parkeervergunningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M23 Motie Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M23 Motie Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Amendement A1 Eerst cultuur dan herdenken.pdf Amendement
Icoon voor documenttype stemming Amendement A3 Gezond Groen Groeien.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M4 Motie Van een kale wand naar een groene wand.pdf Motie
Icoon voor documenttype A6 Amendement Circulair inkopen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A7 Amendement WK shorttrack.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M15 Motie Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast.pdf Motie
Icoon voor documenttype M16 Motie Kleinschalige woonvormen voor senioren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M19 Motie Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M20 Motie Thuis in een zorgbuurthuis- verzorgingshuis 2.0.pdf Motie
Icoon voor documenttype M20A Motie Thuis in een zorgbuurthuis- verzorgingshuis 2.0.pdf Motie
Icoon voor documenttype M21 Motie Parken geen bouwlocatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Motie M14 Gemeentelijke campagne Koop lokaal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M2 Motie Help de leerling aan een stageplaats.pdf Motie
Icoon voor documenttype M7 Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers - spaarzame terrasheaters!.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3 Motie 30 in z'n drie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3A Motie 30 in z'n drie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M1 Motie www.bouwenaandordrecht.nl.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3 Motie 30 in z'n drie.pdf Motie
Icoon voor documenttype stemming Amendement A4 Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M12 Motie Veilig naar de overkant.pdf Motie
Icoon voor documenttype M13 Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype stemming Amendement A2 Biodiversiteit.pdf Amendement