Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2626685

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2626685

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626685
Onderwerp Vaststellen begroting 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 14:29:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2020 14:00
Besluit:

Er zijn 8 (gewijzigde) amendementen ingediend, waarbij amendement A5A is aangenomen (tegen: VVD, PVV en CDA).
Ingetrokken worden: A5 en A7
Verworpen worden: A1, A2, A3, A4 en A6. 

De begroting 2021 is geamendeerd en vervolgens aangenomen (tegen: fractie Jager, SP, PVV en GroenLinks). De fractie VSP legt een stemverklaring af.

Er zijn 35 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M1, M3, M5, M7, M10, M11, M12, M13, M20, M24, M25 en M27
Verworpen worden: M6, M9, M13A (stemverklaring: VVD, Gewoon Dordt en VSP), M15 (stemverklaring: SP en fractie Jager), M16 (stemverklaring: VVD, Gewoon Dordt), M19, M28 (stemverklaring: BVD, fractie Jager, GroenLinks en VSP) en M29 (stemverklaring: BVD en fractie Jager).

Aangenomen worden: M2 (stemverklaring: fractie Jager), M3A, M4, M7A (stemverklaring: CU/SGP, CDA, GroenLinks en BVD), M8 (stemverklaring: CDA, BVD, GroenLinks en Gewoon Dordt), M12A (stemverklaring: VVD), M14 (unaniem aangenomen), M17, M18 (stemverklaring: BVD, VVD), M20A (unaniem aangenomen; stemverklaring: VVD), M21 (unaniem aangenomen; stemverklaring: BVD en fractie Jager), M22 (unaniem aangenomen; stemverklaring: VVD), M23 (stemverklaring: GroenLinks), M26 en M27A (stemverklaring: GroenLinks).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De Begroting 2021 staat reeds geagendeerd als bespreekstuk voor de raad van 10 november (uitloop: 11 november).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het rechtstreeks agenderen van de begroting 2021 als bespreekstuk voor de raad van 10 november.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het rechtstreeks agenderen van de begroting 2021 als bespreekstuk voor de raad van 10 november.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 14 oktober 2020 20:00
Besluit:

De commissie heeft geen opmerkingen op de Begroting 2021.