Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2626685 - Vaststellen begroting 2021

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2626685 - Vaststellen begroting 2021

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626685
Onderwerp Vaststellen begroting 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 14:29:10
Onderwerp Vaststellen begroting 2021
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 186 - Planning en Control cyclus 2021
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Muller, tel.no. 4212
Datum B&W Besluit 06-10-2020
Adviescommissie 14/10 auditcie
Raad 10/11
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze begroting leggen wij u de kaders voor waarbinnen wij de door u vastgestelde doelstellingen bewerkstelligen. De begroting bevat een concrete vertaling van de besluiten die bij de Kadernota 2021 zijn genomen. Wij vragen u de Begroting 2021 vast te stellen. Daarnaast brengen wij u in positie om een inhoudelijk debat te voeren over de beleidsdoelstellingen. Dit debat faciliteren wij met behulp van een digitale begroting.

Gepubliceerd 08-10-2020