Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2626517 - Raadsinformatiebrief over Circulaire economie

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2626517 - Raadsinformatiebrief over Circulaire economie

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626517
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Circulaire economie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 22-10-2020 11:32:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Circulaire economie
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Heine tel.no. 4841
Datum B&W Besluit 06-10-2020
Agendacommissie 28/10
Raad 10/11
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Deze informatiebrief geldt als aanvulling op de 'Startnotitie Dordrecht Circulair' en geeft bovendien een overzicht van de huidige ontwikkelingen. De startnotitie is begin dit jaar besproken bij de commissie fysieke leefomgeving, maar is nog niet in de gemeenteraad geweest. Het college informeert de raad via deze informatiebrief graag wel over de voortgang. Medio maart 2020 zou een themasessie plaatsvinden met de commissie fysieke leefomgeving ter verdieping en verduidelijking op de startnotitie. Echter, vanwege COVID-19 heeft deze sessie niet plaats kunnen vinden. Het college, in overleg met de griffie, denkt dat een dergelijk sessie veel toegevoegde waarde heeft en heeft dus ook als aanbeveling aan de commissie deze te houden wanneer dat weer fysiek mogelijk is.

Gepubliceerd 22-10-2020