Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2626447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2626447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626447
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:11:45
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving te agenderen voor de raad.