Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2626447 - Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2020

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2626447 - Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2020

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626447
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:11:45
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2020
Programma Financiën (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 185 - Planning en Control cyclus 2020
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet, tel.no. 4967
Datum B&W Besluit 06-10-2020
Agendacommissie 29-10-2020
Raad 10-11-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op Prinsjesdag verscheen zoals gebruikelijk de Septembercirculaire. De in de circulaire opgenomen mutaties hebben effect op de gemeentelijke financiën. Met behulp van deze raadsinformatiebrief wordt u hierover geïnformeerd.

Gepubliceerd 08-10-2020