Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2626280

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2626280

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626280
Onderwerp Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 15-10-2020 16:57:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ONGETEKEND raadsvoorstel Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Noodlening Wantijbad OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Memo Financiele situatie Wantijbad.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Gemeente Overeenkomst Geldlening 07-07-2020.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2517253 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2517253 Raadsbesluit