Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2626280

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2626280

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626280
Onderwerp Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 15-10-2020 16:57:52
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het voorstel voor commissiebespreking te agenderen, maar pas zodra er een beantwoording beschikbaar is op de art. 39 vragen RvO over het Wantijbad, gesteld door de fracties PvdA en GroenLinks (2630400). Op basis daarvan wordt dan ook te zijner tijd een politieke vraag geformuleerd.